Умови користування сайтом

Договір публічної оферти про користування сайтом YELLOWORK.EU
(надалі за текстом – Договір)

Редакція від «01» вересня 2019 року

Перед початком користування Сайтом, просимо уважно прочитати цей документ.

Цей Договір, є публічною Офертою відповідно до ст. 633, 641 і розділу 63 Цивільного кодексу України, є еквівалентом "усної угоди" та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Відповідно до п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України акцепт цієї оферти відбувається шляхом прийняття викладених нижче умов.

Даний Договір є договором приєднання, у зв'язку з чим, Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача/Роботодавця, який виявив намір укласти Договір. Користувач/Роботодавець, який виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору.

Починаючи використовувати будь-які сервіси, матеріали, інформацію, інші елементи Сайту, або пройшовши процедуру реєстрації (заповнення відповідної форми) на Сайті, Користувач/Роботодавець вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, і Користувачу/Роботодавцю зрозумілі всі його положення.

Якщо Користувач/Роботодавець не згоден з цим Договором, або з яким-небудь пунктом цього Договору, чи не зрозумів будь-який пункт цього Договору, то Користувач/Роботодавець не може користуватись Сайтом, матеріалами, інформацією чи іншими елементами Сайту, і зобов’язаний залишити цей Сайт.

Даний Договір регулює порядок роботи та використання Сайту, а також взаємовідносини, що виникають при використанні Сайту і його Сервісів Користувачами/Роботодавцями.

На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих сервісів, послуг та інформації.

1. В цьому Договорі використовуються такі поняття та терміни:

 • 1.1. Сайт — веб-сайт, розміщений в інтернеті за адресою https://yellowork.eu/, щодо якого Yellowork володіє усіма необхідними для надання Послуг правами інтелектуальної власності.
 • 1.2. Yellowork — суб’єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець Андрійчук Олександр Сергійович, серія та номер паспорта НВ 480362, а також афілійовані особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, в тому числі, надаючи Послуги через Сайт.
 • 1.3. Послуги — усі інформаційні послуги, які надає Yellowork через Сайт.
 • 1.4. Роботодавець - фізична особа, яка діє від свого імені або уповноважена представляти юридичну особу (яка безпосередньо працює або перебуває в агентстві з працевлаштування), має повну дієздатність відповідно до чинного законодавства, публікуючи інформаційні повідомлення (публічні у формі рекламних та приватних у формі запрошень), які стосуються вакансії та умови роботи, використовує функціонал Сайту для пошуку Користувачів та сповіщення Користувачів про запрошення на роботу, але не пов’язаний із Yellowork.
 • 1.5. Користувач — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність за застосовним правом чи правом країни її місцезнаходження, використовує Сайт або/та пройшла процедуру реєстрації на Сайті з метою отримання Послуг Yellowork.
 • 1.6. Обліковий запис - індивідуальний веб-сайт (профіль) Роботодавця на Сайті, до якого Роботодавець отримує доступ у разі реєстрації на Сайті, у якому відображаються Персональні дані Роботодавця та інша інформація, за якою зареєстрований Роботодавець може користуватися послугами Yellowork. Доступ до облікового запису Роботодавця має відповідний Роботодавець, адміністратор Сайту та Користувач у межах, визначених адміністратором Сайту.
 • 1.7. Персональна Анкета — індивідуальна веб-сторінка (профіль) Користувача на Сайті, доступ до якої Користувач отримує у випадку проходження реєстрації на Сайті, у якій відображаються Персональні дані Користувача та інша інформація, та через яку зареєстрований Користувач може отримувати Послуги Yellowork, у тому числі, переглядати список Роботодавців та інформаційних повідомлень від Роботодавців та подавати заявки на роботу. Доступ до Персональної анкети Користувача мають сам Користувач, адміністратор Сайту та Роботодавець у обсязі, визначеному адміністратором Сайту.
 • 1.8. Персональні дані — 1) інформація, яку надає Користувач при реєстрації Персональної анкети на Сайті, а саме: ім’я, прізвище, номер телефону, стать, інформація про країну перебування, дата народження, громадянство (в тому числі інформація про наявність біометричного паспорта та робочої візи), інформація про попередній стаж роботи (сферу діяльності, навички, кількість років стажу); 2) інформація, яку надає Роботодавець при створенні Облікового запису на Сайті, а саме: ім'я та прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, назва та дані компанії в тому числі податковий номер.

2. Опис та порядок надання Послуг

 • 2.1. Предметом цього Договору є порядок та особливості використання Роботодавцями та Користувачами Сайту та його функціоналу, обов’язки та відповідальність Користувачів та Роботодавців, а також права та обов’язки Yellowork щодо Користувачів та Роботодавців.
 • 2.2. Використання Сайту є безкоштовним для всіх Користувачів, а Yellowork не вимагає сплати жодних комісій чи інших платежів від Користувачів за використання Сайту. Роботодавцям Послуги надаються безкоштовно лише в обсязі, визначеному Yellowork. Yellowork може змінювати умови використання Сайту та порядок надання Послуг, в тому числі надавати будь-які додаткові Послуги, а також вводити платні Послуги чи плату за використання Сайту.
 • 2.3. Користувач реєструється на Сайті та створює Персональну Анкету шляхом введення особистого номера телефону та коду, що надсилається йому в повідомленні на цей номер. Він також заповнює інформацію у своїй Персональній Анкеті, в тому числі, обов’язкові поля. Створення Персональної Анкети дозволяє Користувачу подавати заявки у відповідь на інформаційні повідомлення від Роботодавців, отримувати запрошення від Роботодавців, спілкуватися з ними в межах Сайту та за його межами, а також користуватися іншим функціоналом Сайту та Послугами.
 • 2.4. Згідно умов цього Договору, Yellowork надає наступні Послуги Користувачам:
  • створення Персональної Анкети Користувача з наданням доступу до цієї інформації Роботодавцям;
  • надання доступу до бази інформаційних оголошень Роботодавців;
  • надання доступу до бази Роботодавців;
  • надсилання запитів Користувачами щодо інформаційних повідомлень Роботодавців;
  • надання інформації про контактні дані Роботодавців у випадку запрошення Користувача для подальшої співпраці з Роботодавцем;
  • розсилку інформаційних повідомлень від Роботодавців та інших інформаційних повідомлень (включно, але не обмежуючись, стосовно будь-якої зміни на Сайті, щодо заявки Користувача та Персональної анкети) від Yellowork на номер телефону Користувача та/або на електронну пошту, якщо таку було вказано Користувачем.
 • 2.5. Роботодавець може шукати профілі Користувачів у базі даних без реєстрації Облікового запису. Щоб мати змогу надсилати повідомлення Користувачам та розміщувати інформацію про пропозиції щодо роботи, Роботодавець реєструє обліковий запис на Сайті, заповнюючи реєстраційну форму. Роботодавець має обмежений доступ з обмеженою кількістю можливостей щодо надсилання запрошень Користувачам після прочитання інформаційних повідомлень. Для збільшення можливостей використання Сайту (включаючи збільшення кількості запрошень, які Роботодавець може надіслати Користувачам), Роботодавець може придбати додаткові платні послуги у вигляді щомісячного доступу згідно з тарифами на використання функціоналу Сайту.
 • 2.6. Згідно умов цього Договору, Yellowork надає наступні Послуги Роботодавцям:
  • cтворення Облікового запису Роботодавця для забезпечення обмеженого доступу до інформації про Обліковий запис Роботодавця для Користувачів;
  • забезпечення доступу до бази даних Користувачів;
  • забезпечення доступу до розміщення інформаційних оголошень на Сайті;
  • забезпечення доступу до повідомлень Користувача та запрошень на роботу;
  • надання інформації про контактні дані Користувача Роботодавцю у разі запрошення Користувача на роботу;
  • список розсилки нових Користувачів, а також інші інформаційні повідомлення (включаючи, серед іншого, зміни на Сайті стосовно Роботодавця та Облікового запису) з Yellowork на електронну адресу, вказану при реєстрації профілю або підписці.
 • 2.7. Користувач/Роботодавець самостійно несе відповідальність за збереження логіну та паролю доступу до власної Персональної анкети/Облікового запису від третіх осіб. Yellowork не несе відповідальності в разі порушення прав Користувача/Роботодавця третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Користувача/Роботодавця. У разі виникнення у Користувача/Роботодавця підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, він зобов'язується негайно повідомити про це Yellowork згідно з контактами, розміщеними на Сайті. Користувач/Роботодавець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його логіном та від його імені, до моменту повідомлення Yellowork про можливе несанкціоноване використання його третіми особами.

3. Обов’язки Користувача

 • 3.1. Користувач зобов’язаний використовувати Сайт та отримувати Послуги належним чином, не порушувати права інших Користувачів, Роботодавців, третіх осіб та Yellowork, в тому числі права інтелектуальної власності.
 • 3.2. Користувач зобов’язаний забезпечувати безпеку своєї Персональної Анкети, не допускати до неї сторонніх осіб.
 • 3.3. Користувач зобов’язаний не порушувати цілісність Сайту, не втручатися в його нормальну роботу, намагатися отримати вихідний код Сайту, отримувати несанкціонований доступ до Персональних анкет інших Користувачів, встановлювати шкідливий програмний код в поля для введення на Сайті, запускати автоматизовані програми для перешкоджання доступу до функціоналу Сайту інших осіб, збирати, зберігати та/або обробляти інформацію із Сайту (в тому числі, дані про інших Користувачів), в тому числі шляхом використання парсингу даних.
 • 3.4. Користувач зобов’язується надавати правдиву й повну інформацію у своїй Персональній Анкеті. Забороняється надавати неправдиву інформацію, а також інформацію про іншу особу, яка не є Користувачем.
 • 3.5. Користувач зобов’язується мати лише одну Персональну Анкету. Забороняється Користувачам створювати більше однієї Персональної Анкети.

4. Обов’язки Роботодавця

 • 4.1. Роботодавець зобов’язаний належним чином користуватися Сайтом та Послугами, не зачіпаючи прав інших Роботодавців, Користувачів, третіх осіб та Yellowork, включаючи права інтелектуальної власності. Роботодавець не може вимагати від Користувачів плати за працевлаштування або за будь-яку діяльність, пов’язану із працевлаштуванням.
 • 4.2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпеку свого Облікового запису, щоб запобігти несанкціонованому доступу.
 • 4.3. Роботодавець не може порушувати цілісність Сайту, перешкоджати його нормальній роботі, намагатися отримати вихідний код Сайту, отримати несанкціонований доступ до інших облікових записів Роботодавців, встановити зловмисний код у полях, що вводяться на Сайті, запускати автоматизовані програми для запобігання доступу до Сайту іншим користувачам, збирати, зберігати та / або обробляти інформацію на Сайті (включаючи дані про інших роботодавців та користувачів), у тому числі за допомогою аналізу даних.
 • 4.4. Роботодавець зобов’язується надавати правдиву та повну інформацію у своєму Обліковому записі. Забороняється надавати неправдиву інформацію, а також інформацію про іншу особу, яка не є Роботодавцем.
 • 4.5. Роботодавець зобов'язаний мати лише один Обліковий запис. Забороняється Роботодавцям створювати більше одного Облікового запису.
 • 4.6. Роботодавець зобов’язується оплачувати Послуги Yellowork, які надаються за оплату.

5. Права Yellowork

 • 5.1. Yellowork має право змінювати Сайт на власний розсуд.
 • 5.2. Yellowork має право змінювати інформацію про роботодавців та користувачів без попереднього повідомлення.
 • 5.3. Yellowork має право редагувати чи видаляти матеріали, опубліковані Користувачем чи Роботодавцем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цього Договору, завдають шкоду Yellowork чи третім особам, а також на власний розсуд без зазначення причини.
 • 5.4. Користувачі та Роботодавці передають Yellowork виключні майнові права на будь-які фото-, відео- та текстові матеріали, які ними розміщені на Сайті.
 • 5.5. Роботодавець дозволяє Yellowork обмежено використовувати товарний знак, торгове найменування та / або інший знак, необхідний для ідентифікації суб'єкта, який представляється роботодавцем, з метою позначення роботодавця на Сайті.
 • 5.6. Yellowork має право обмежувати доступ до Сайту, обмежувати доступ та / або блокувати та / або видаляти Обліковий запис Роботодавця чи Персональну анкету Користувача, якщо Роботодавець або Користувач порушив одну чи декілька умов цього Договору.

6. Платні Послуги

 • 6.1. Підписка на платні Послуги дозволяє Роботодавцю надсилати Користувачеві певну кількість запрошень відповідно до обраного Тарифу. Підписка може надавати Роботодавцю доступ до інших функцій, а також надавати інші переваги порівняно з вільним доступом до Сайту, про які Yellowork зобов’язаний повідомити Роботодавців, які не підписалися до призначеної дати.
 • 6.2. Чинні тарифи на платні Послуги розміщуються на Сайті.
 • 6.3. Інформація про підписку на платні Послуги, підтвердження або відхилення платежів та інша інформація, що стосується платних Послуг на Сайті, буде надіслана Роботодавцю електронною поштою, зазначеною при реєстрації Облікового запису.
 • 6.4. Оплата платних послуг Yellowork здійснюється через сервіс (платіжну систему) FONDY відповідно до його вимог щодо оплати, обробки платежів та інформації, повернення та розгляду скарг. Yellowork може у будь-який момент змінити спосіб оплати у порядку, визначеному в пунктах 2.2 та 12.2 цього Договору.
 • 6.5. У разі відмови від подальшого використання платних послуг, Роботодавець, може скасувати підписку на платні послуги в налаштуваннях Облікового запису. При цьому, вартість оплаченої підписки на платні послуги Роботодавцю не повертається, підписка на платні Послуги зберігається до кінця періоду, за який Роботодавець здійснив платіж, і припиняється на наступний день після завершення вказаного періоду.
 • 6.6. Якщо Роботодавець не буде вживати жодних дій для припинення підписки на платні Послуги, підписка автоматично продовжується і абонентська плата автоматично розраховується на наступний період.

7. Відповідальність Yellowork

 • 7.1. Yellowork несе відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг через Сайт, а також за адміністрування Сайту. Yellowork зобов’язується належним чином повідомляти Роботодавців та Користувачів про зміну умов використання Сайту та надання Послуг, передбачені пунктами 2.4 та 2.6 цього Договору шляхом надсилання повідомлень на номер телефону та/або через електронну пошту, які були ними вказані при реєстрації на Сайті.
 • 7.2. Yellowork не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених Роботодавцями та / або Користувачами на Сайті, та інформацію, яку Роботодавці та / або Користувачі надають на своїх профілях або під час спілкування один з одним.
 • 7.3. Yellowork надає виключно інформаційні послуги з опублікування інформації, наданої Роботодавцями та Користувачами, забезпечує комунікацію між Користувачами та Роботодавцями, та не гарантує точність та достовірність інформації, наданої ними.
 • 7.4. Всі трудові угоди, які укладаються за допомогою Сайту, укладаються безпосередньо між Користувачами та Роботодавцями. Yellowork не є учасником таких угод, укладених між Користувачами та Роботодавцями, а лише надає комунікаційну платформу для пошуку та спілкування між ними. У майбутньому усі права та обов'язки за трудовими договорами виникають безпосередньо між Користувачами та Роботодавцями.
 • 7.5. Yellowork не несе відповідальності за завдання шкоди чи будь-яких збитків, що можуть бути спричинені використанням Сайту.
 • 7.6. Yellowork докладає зусиль для підтримання роботи Сайту,без помилок та в максимальній безпеці, але не може гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для визначених в Договорі цілей його використання.

8. Права інтелектуальної власності

 • 8.1. Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими марками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить Yellowork, а також третім особам, які дали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили Сайт матеріалами у інший спосіб. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо захисту інтелектуальних прав.
 • 8.2. Користувач/Роботодавець підтверджує та погоджується з тим, що весь вміст, матеріали (об’єкти), що доступні на Сайті, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею. Відтворення, копіювання чи розповсюдження будь-якого вмісту Сайту без письмового дозволу Yellowork суворо заборонено.
 • 8.3. Роботодавці, Користувачі несуть відповідальність за будь-які порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб у зв’язку із розміщенням на Сайті належної останнім об’єктів права інтелектуальної власності.
 • 8.4. Розміщуючи інформацію на Сайті, яка може бути віднесена до об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать Користувачу/Роботодавцю, останній надає свою безумовну та безвідкличну згоду на використання Yellowork належних їм прав на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі торгові марки.

9. Політика конфіденційності та захист персональних даних

 • 9.1. Yellowork докладає зусиль для дотримання максимальної конфіденційності будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.
 • 9.3. Yellowork гарантує, що всі Персональні дані Користувача та Роботодавця будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися в базі даних Yellowork у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних”. Yellowork також докладатиме зусиль для використання, зберігання та оброблення Персональних даних у відповідності до положень іншого застосовного законодавства. Користувач/Роботодавець, в свою чергу, дає згоду на використання, зберігання та обробку таких Персональних даних виключно в рамках надання Yellowork Послуг, визначених цим Договором.
 • 9.4. Порядок збирання, зберігання та обробки Персональних даних Користувачів та Роботодавців, їх передача третім особам, та інша інформація щодо поводження із Персональними даними міститься у Політиці конфіденційності, яка розміщена в інтернеті за адресою: ______________.
 • 9.5. На підставі окремо отриманої згоди Користувача, Роботодавця або відвідувача Сайту Yellowork має право використовувати технологію "cookies" та/або отримувати інформацію про ip - адресу Відвідувача Сайту. Такі дії Yellowork має право здійснювати після одержання відповідної згоди Користувача, яка може бути отримана в тому числі шляхом проставлення відвідувачем Сайту галочки навпроти напису «Я погоджуюся» (або натисканням кнопки «Я погоджуюся») на відповідному інформаційному повідомленні (вікні). Дана інформація не використовуватиметься для встановлення особи відвідувача Сайту, за винятком випадків шахрайських або інших протиправних дій останнього.

10. Умови користування Сайтом

 • 10.1. Користувач/Роботодавець зобов’язується не використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності, дотримуватися законів України або іншого застосовного законодавства, а також дотримуватися прийнятних норм поведінки на Сайті, в тому числі, але не виключно, не вчиняти наступних дій:
  • втручатися або намагатися втручатися в штатну роботу Сайту, у тому числі, але не обмежуючись, із застосуванням вірусних атак, зміни пакетів TCP/IP або надсилання великої інформації, або діями, які можуть спричинити надмірне або непропорційно - велике навантаження на інфраструктуру, яка підтримує Сайт;
  • намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати, і змінювати будь-яким іншим способом, будь-яку частину програмного забезпечення, яке становить і підтримує сайт і його зміст;
  • поширювати спам, не поширювати шкідливе програмне забезпечення, посилання на веб-ресурси, які можуть завдати шкоду будь-кому;
  • використовувати автоматизовані засоби для доступу до Сервісів і баз даних Сайту (такі, як копіювання даних з екрану та/або безпосередньо з баз даних, використання ботів, роботів, програмних кодів та іншої автоматизованої активності), за виключенням випадків, коли така автоматизована активність відбувається на підстав письмового дозволу Yellowork. Дане обмеження не стосується пошукових сервісів, таких як Google, Yandex та інших;
  • видаляти або змінювати будь-які повідомлення про право власності, торгові знаки, будь-які рекламні матеріали зі змісту;
  • включати рекламні та промо матеріали свої або третіх осіб в зміст Сайту, у тому числі але не обмежуючись, додаткові матеріали або функції Сайту;
  • видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу або вводити в оману з приводу приналежності до тої чи іншої фізичної чи юридичної особи;
  • використовувати, вставляти та/або давати посилання на будь-які матеріали та інформацію з Сайту;
  • використовувати Сайт не так, як дозволено в цьому Договорі;
  • використовувати Сайт або будь-який його зміст, порушуючи відповідні закони, норми моралі та/або права третіх осіб.
 • 10.2. Користувачеві/Роботодавцю забороняється розміщати на Сайті інформацію з порушенням умов цього Договору та/або прав третіх осіб, зокрема, така інформація не повинна містити:
  • вульгарних, образливих виразів;
  • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
  • заклики до насильства і протиправних дій;
  • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
  • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживанню довірою;
  • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
  • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
  • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
  • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
  • інформацію, що носить характер порнографії;
  • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
  • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
  • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
  • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з послугами Yellowork;
  • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
  • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
  • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
  • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, субагентів, субдистриб’юторів та інше;
  • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
  • інформацію, що іншим чином порушує законодавство України або країни, для якої призначена інформація.

11. Застосовне право та вирішення спорів

 • 11.1. Всі спори між Користувачами чи Роботодавцями та Yellowork у процесі виконання цього Договору повинні вирішуватись шляхом переговорів.
 • 11.2. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.
 • 11.3. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України. Скрізь по тексту цього Договору, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється законодавство України.

12. Заключні положення

 • 12.1. Yellowork залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати положення Договору час від часу.
 • 12.2. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не вказано в новій редакції Договору. Дата останніх змін буде вказана в Договорі у відповідному полі «Редакція від __».
 • 12.3. Користувач/Роботодавець зобов’язаний стежити за актуальною редакцією Договору, а також редакцією Договору в момент використання ним Сайту та/або Послуг.
 • 12.4. Користувач/Роботодавець може припинити дію Договору у будь-який момент шляхом припинення використання Сайту та отримання Послуг Yellowork.
 • 12.5. Yellowork може припинити дію Договору у будь-який момент, попередньо попередивши про це Користувачів та Роботодавців шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону та/або через електронну пошту, які були ними вказані при реєстрації на Сайті.
 • 12.6. Yellowork залишає за собою право забезпечувати дотримання цього Договору, припинити або призупинити доступ Користувача/Роботодавця до використання Сайту в будь-який час без попереднього повідомлення у разі, якщо Користувач/Роботодавець не дотримується (або є підстави підозрювати, що порушив) будь-який пункт даного Договору. У разі, якщо Yellowork в межах цього Договору, обмежує та/або припиняє доступ Користувача/Роботодавця до Сайту, то Yellowork не несе відповідальності і не покриває збитки Користувача/Роботодавця, що виникли під час використання Сайту та пов’язані припиненням та/або призупиненням доступу до Сайту.